• Valfrutta bio gusto pesca ml 200
  • Valfrutta bio gusto pera ml 200
  • Valfrutta bio gusto albicocca ml 200
  • Valfrutta bio gusto mirtillo ml 200
  • Valfrutta bio gusto arancia, carota e limone ml 200
  • Valfrutta bio gusto 100% arancia ml 200
  • Valfrutta bio gusto melograno ml 200
  • Valfrutta bio gusto ananas ml 200